Για τις εταιρίες και οργανισμούς που έχουν πολύ συγκεκριμένες επικοινωνιακές ανάγκες η Key Books μπορεί να δημιουργήσει ένα tailor-made βιβλίο. Το βιβλίο δημιουργείται αποκλειστικά για την εταιρία με σκοπό να μεταφερθεί το μήνυμα όπως ακριβώς επιθυμεί η εταιρία.
Η Key Books αναλαμβάνει την επιλογή συγγραφέα, εικονογράφου, lay-out, παραγωγή και τις υπόλοιπες παραμέτρους έκδοσης όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τις ανάγκες της εταιρίας. Η δημιουργία του βιβλίου μπορεί να συνοδευτεί και με δημιουργία ειδικών υλικών προβολής όπως αφίσες και χάρτινα stands.

Επικοινωνήστε μαζί μας να σας προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις για τη δική σας επιχείρηση στο 211 4098047 ή στο email info@keybooks.gr