Στην Key Books πιστεύουμε ότι μία από τις βασικές αποστολές ενός εκδοτικού οίκου είναι η ανακάλυψη νέων δημιουργών, με καινούργιες, ενδιαφέρουσες ιδέες που αναζητούν βήμα έκφρασης.

Αν τα παραπάνω σάς περιγράφουν, θα χαρούμε να εξετάσουμε την εκδοτική σας πρόταση.

Μπορείτε να αποστείλετε το έργο σας στις εκδόσεις μας, είτε ταχυδρομικά (Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 27, Αθήνα, ΤΚ 11472) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keybooks.gr, tn@keybooks.gr), συνοδευόμενο από σύνοψή του και σύντομο βιογραφικό σας. Αφού μελετήσουμε το έργο σας, θα σας απαντήσουμε εντός τριών μηνών.

Η  Key Books δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά ή απώλεια έργων που έλαβε.